skip to Main Content

Styret innkallar hermed til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb

Årsmøtet avhaldas den 13.03.2018 kl 19.00 på Klubbhuset Austevoll Idrettsanlegg

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret seinast 01.03.2018 til aik@lysglimt.net eller Austevoll IK, Pb 103,5393 Storebø

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenta vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmene seiest éi uke før årsmøtet på www.aik.no

For å ha stemmerett må medlemer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslags rett. For meir informasjon om stemmerett, valbarheit, forslags rett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

Austevoll IK hovedstyret

Back To Top
×Close search
Search