Aik har fått Vipps

.

Endelig har me fått vipps i mange av gruppenen våre
Vipps nr:
Austevoll Idrettsklubb hovedlaget 91513
Innsamlingsaksjon Symjebasseng 97164
Austevoll IK Fotballgruppa 98649
Austevoll IK Klatring 98706
Austevoll Badminton 91513
Austevoll Friidrett 105518
Austevoll Svømmegruppa