Blir du med på Badminton??

.

Det blir oppstart igjen av badminton
M
andag 31. august.
Sted:Austevollhallen

Tid:Mandager kl. 19.00-20.30
Torsdager kl. 19.00-20.30

 For hvem: 5. klasse og oppover

 VEL MØTT J

Anita Aasebø
leder