skip to Main Content

OM AIK

Historie

Austevoll Idrettsklubb vart stifta som Idrettslaget Huftar 28.07.1967.

Det var Friidrett som stifta klubben, og nokre år seinare kom fotballgruppa inn.
Desse to gruppene drifta klubben i mange år, og så kom dei andre gruppene inn etter kvart. Klubben driv aktivitet i dei greinene som for tida er aktuelle, samt at klubben arrangerer ulike lavterskel fritidssyslar som gjerne er open for personar som ikkje er medlem og. Klubben har vore oppteken av å kunne tilby faste treningstider og stadar for trening og at utøvarane etter kvart kan konkurrere mot andre.

I seinare tid har også klubben teke til seg Fair Play og REN idrett.

Hovudlaget er særs stolt over breidda me har fått til i klubben, og dette fører til mange aktive unge og gamle.

Styret

Morten Mortvedt- Leiar
Torbjørn Karlsen – Nestleiar
Anita Aasebø
Linn B Våge
Ole Inge Møgster
Hanne Haugland
Arne Møgster
Magdalena H Storebø – 1 vara
Geir Johannessen – 2 vara

Verdier og visjoner

Austevoll Idrettsklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Austevoll Idrettsklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Verdiene skal hjelpe oss til
• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjonen:

Stolthet og glede

Stolthet:
– Alle skal vere stolte av å vere med i idrettsklubben vår, og det skal vere kjekt å vere ein del av vårt idrettsmiljø.

Glede:
– Alle skal bidra til å skape gode idrettsøyeblikk på trening og konkurranser.
– Skape positive minner, som utøvarar og andre kan glede seg over resten av livet

Verdiene:

Samhald:
– alle skal føle at dei er ein del av eit fellesskap i klubben vår
– ALLE er med og driver klubben i fellesskap; utøvarar, foreldre, besteforeldre, trenarar, lagleiarar, klubben – det er dette som skaper samhald
– Me holder saman både når me vinner og når me taper

Tilhøyrighet:
– Målet vårt er at alle skal føle at dei høyrer til i klubben vår, og skal vera stolte av å vere ein del av klubben

Omdømme:
– Klubben skal legge til rette for at me har eit godt omdømme utad ved å ha gode retningslinjer og fokus på Fair Play
– Utøvarar og trenarteam som reiser på konkurranse representerer klubben, og må sørge for at klubben sine verdier og retningslinjer blir ivaretatt.

Likeverd:
– Alle i klubben er like mykje verd
– Klubben ynskjer å ha eit tilbod til alle, avhengig av trenarkapasitet/treningskontakt

Trivsel:
– Det skal vera kjekt å utøve idrett i AIK, målet er at alle skal glede seg til treninger og konkurranser

Helse:
– Alle medlemmer under 12 år er forsikra gjennom kontingent. Lenke til Forsikringer: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
– Fokus på forebygging av skade
– Rett mengde trening til rett alder

Engasjement:
– Me ynskjer at alle skal ha eit stort engasjement
– På treninger og i konkurranser skal alle vere engasjert og gjere det treneren seier
– Foreldre og andre skal heie og støtte utøvarane våre på ein positiv måte– i medgang og i motgang

Tryggleik:
– Klubben har retningslinjer ved reise til konkurranser
– Det skal vere trygt å bruke anlegga våre og alle skal føle seg trygge på trening og i konkurranse

Kalender

Back To Top
Søk