skip to Main Content

Manglar du klær?

Mykje gjengløymte klær i Austevollhallen.

Klea ligg på eit bord i gangen mellom skulen og sosialt rom og henge utsnfor bowlinga.

Kan hentast i skuletida eller når det er trening om kvelden.

Siste mulighet å henta er 22 April 2021

Back To Top
Search