skip to Main Content

Treningstid i hallen 2021/22?

Ønskjer laget ditt treningstid i hallar og skulebygg skuleåret 2021/22?

Frist for å søke er 4. juni 2021

  • Søknad om tid i skular, send skriftleg søknad til rektor på den aktuelle skulen
  • Søknad om tid i Austevollhallen, send e-post til post@aik.no
  • Søknad om tid i Selbjørnhallen, sendt e-post til dl@selbjornil.no

Søknad  bør innehalde ønske om dag og tid for leige.

 

Søknaden bør også innehalde kva lag det gjeld, kva banestorleik ein treng og ønska treningstid.

Nils Arne Hatlevik
Eigedomsforvaltar

Back To Top
Search