skip to Main Content

Aktiv sommarferie dag 2

Me opna hallen Torsdag 08.07 kl 11- 13.
Passer for store og små.
Gratis inngang
Bowling kr 20 pr spelar pr runde.
Enkel kiosk med lapper

Inngang ved bowlinga- inngang G(kjører/går på vegen nedenfor ungdomskulen) eller gå gjennom ungdomskulen- inngang A.
Dessverre har ein problem med røranlegget i hallen, så toaletta i hallen blir stengt.
Me har fått låna toaletta å skulen. Desse ligg ved kulturbadet(der bassenget låg tildegare)
Parkering- ved skulen eller rundt ved hallen. Husk at utrykningskjøretøy skal ha 3 beter bredde.
Husk- å sprit henda før ein går inn i hallen

Back To Top
Search