skip to Main Content

Familiemedlemskap:

Kr 3.900,-

Aktiv medlem:

Kr 1.800,-

Støttemedlemskap:

Kr 500,-

Idrettskule/Småbarnstrim:

Kr 250,- pr halvår

Aktiv medlem er dei som har eit treningstilbod og/eller konkurranse tilbod. *Dei som sluttar før 30 Juni eller begynne etter 1.juli kan betala 900 kr pr halvår.

Støtte medlem er for dei av trenarane som vil vera medlem, dei som vil støtta klubben eller dei som har verv i klubben.

Familiemedlem er eit medlemskap som me har tilbod om i klubben, og gjelder for 2 vaksne + born under 18 år i same husstand

AIK brukar NIF`s klubbadmin, og det er dei som sender ut faktura på e-post.
Bruke kid nr på tilsendt faktura, og ikkje endra beløpet sjølv.

Har du problemer med å betale kontingenten kan du søke om støtte fra Idrettsrådets inkluderingsfond.
Ta kontakt med Lena (kontaktinfo under). Søknader blir behandla konfidensielt.

Om noko er feil på faktura, eller du ikkje har mottatt faktura;
Kontakt Lena Bjorøy på tlf 92284459 eller e-post.

Back To Top
Search