skip to Main Content

Bli medlem i AIK

Nå er det enklere å bli medlem i AIK. NIF har lansert en innmeldingsløsning, som er en selvbetjent tjeneste der medlemmet  selv melder seg inn i idrettslaget eller velger aktivitet.

Bli medlem her.

Back To Top
Search