skip to Main Content

Forsikring

Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
I senior- og ungdomfotball betaler klubben en obligatorisk grunnforsikring. I barnefotball er alle under 13 år innunder NIF`s Barneidrettforsikring, denne er gratis. Det er mulig å kjøpe individuell tilleggsforsikring utenom.

Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold melde skaden slik at
vedkommende kommer under behandling så tidlig som mulig.
Skade/krav må meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/
den som har rett til erstatningen fikk kunnskap om de forhold som
begrunner det, ellers bortfaller retten til erstatning.

Les mer her

Back To Top
Search