skip to Main Content

Dette er ei informasjonsside for spelar, trenar og lagleiar i Austevoll IK Fotball

BESTILLE UTSTYR

Mangler du utstyr? Her kan du bestille utstyr til laget ditt. Administrativ leder følger opp fortløpende.

FIKS

Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem.

KONTAKTINFO

Oversikt over trenar og lagleiar i fotballgruppa.

MELD SKADE

Informasjon om NFFs forsikringer for fotball.

OMBERAMMING

Trenger laget å omberamme ein kamp? Følg prosedyre i linken.

REGISTRER UTLEGG

Her kan du registrere utlegg til kamp, som reiseutgifter eller andre utlegg ifbm kamp/trening. Har du hatt utlegg til dommer, kan du også bruke denne appen.

TRENINGSTIDER

Treningstider, oppdatert august 2020

PÅMELDING CUP

Klubben dekkjer påmelding til cupar etter satser du finn i Klubbhandboka.
Du kan sjølv melde laget på cup, faktura for påmelding sendes til faktura@aik.no.
Dersom det kreves betaling ved pålogging, kontakt Anders Tøsse, evt før påmeldingen opp som utlegg.

PÅMELDING SERIE

Klubben melde lag på i serie. Dette blir gjort i samarbeid mellom trenarteam og sportsleg utvalg.

Back To Top
Search