skip to Main Content

KAMPVERT – AIK FOTBALL

Austevoll IK skal ha kampvert på alle sine hjemmekamper.
Kampverten skal bidra til å skape gode rammer og gode opplevelser for alle involverte i kampene.
For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede.
Kampverten skal ha på seg gul kampvertvest og være synlig for alle i og rundt kampen.

Hvem er kampvert?

Kampvert-rollen skal rullere blant foreldrene på laget. Lagleder setter opp kampvert-liste i forkant av sesong.

Kampvertens oppgaver:

Før kamp:
• Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet
under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen
• Vise lag og dommer til garderober
• Sørge for gjennomføring av Fair-play hilsen
• Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:
• Oppfordre til positivitet blant tilskuerne
• Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen
• Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer

Etter kampen:
• Sørge for gjennomføring av Fair-play hilsen, sammen med trener/lagleder
• Takke begge lag og dommer(e) for kampen
• Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp
• Sammen med trener/lagleder, sørge for at alle garderober, bane og innbytterbenker er ryddet

Praktisk info til deg som er kampvert:
• Kode til nøkkelboks får en av trener/lagleder. Nøkkelboks er utenfor fotballgarderobene.
• Kampvert-vest henger i kjeller på klubbhuset

Back To Top
Search