skip to Main Content

AIK – Telenor Xtra 2024/2025

2.-4.trinn – Mandag og onsdag, kl 13:00 – 16:00

Pris
1 dag i uken: Kr. 500,- pr mnd.
2 dager i uken: Kr 1000,- pr mnd

AIK Fotball starter opp igjen med Telenor Xtra mandag 19.august.

Telenor Xtra er en fotballfritidsordning som skal gi et xtra tilbud til fotballengasjerte barn i 2.-4.trinn. Det fotballfaglige innholdet i Telenor Xtra tar utgangspunkt i NFF skoleringsplaner.

Du velger om du vil gå en eller to dager i uken.

I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen.

Fotballfaglig ansvarlig og hovedinstruktør for Telenor Xtra er Trond Fredrik Ludvigsen.

Telenor Xtra følger skoleruten til Austevoll kommune.

All aktivitet foregår på Austevoll idrettsanlegg og til tider i Austevollhallen når det er ledig.
Lunsj spises i Sosialt rom.

En vanlig dag på Telenor Xtra;
Kl 13:00-14:00: Økt 1 – Teknisk trening
Kl 14:00-14:30: Måltid (varm mat)
Kl 14:30-15:45: Økt 2 – Spill
Kl 15:45-16:00: Restitusjonsmåltid (frukt). Henting av foreldre.

Kontakt:
fotball@aik.no
Sportsleg leiar: Trond Fredrik Ludvigsen
Administrativ leiar: Anders Tøsse

Linker:
Telenor Xtra
Treningsøkta

Fokusområde:

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner. I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging.

Deltagelse i Telenor Xtra konseptet skal være en garanti for høy kvalitet, god planlegging og sterk gjennomføringskraft. Sammen med et godt tilbud til barn og unge vil også utvikling av klubbene være en sentral målsetting.
Konseptet vil for klubbene bety kvalitetssikring av aktivitet, planmessig gjennomføring og riktig pedagogisk retning.

Visjon og målsetting:

Telenor Xtra har følgende visjoner med sin påvirkning og utvikling. Under hver visjon er det målsettinger som skal prege innhold og pedagogisk tilnærming i hele konseptet. Enkelte virkemidler og aktiviteter i forhold til visjon og målsetting vil være opp til hver enkelt klubb å planlegge. Dette vil sikre eierskap og forankring hos den enkelte Telenor Xtra klubb, og at man får maksimalt ut av lokale forhold og intern kompetanse.

Hva får deltakerene (Faktureres første mnd kr 100):

  • Treningstøy, som skal brukes på alle treningsøkter
  • Bag
  • Næringsrik varm lunsj

Betaling:

Faktura sendes hver mnd.

Forsikring:

Alle deltakere er dekket av grunnforsikringen i Fotballforsikringen til Norges fotballforbund.

Oppsigelse:

Telenor Xtra har 1 – en mnd oppsigelse, gjeldende fra siste dag i oppsigelses mnd.
Oppsigelse skal gis skriftlig til fotball@aik.no

Back To Top
Search