skip to Main Content

Info fra Austevoll IK- Coronavirus

Austevoll Idrettsklubb har i dag bestemt at all aktivitet i Austevollhallen og idrettsanlegga me disponerer utgår.Dette gjelder og sosialt rom.
Dette pga. av at det er påvist Corona virus i Austevoll. Austevoll Idrettsklubb ønskjer å redusere smitten i kommunen , og oppfordra alle andre til å gjera det same.
Alle svømmekurs i regi av AIK svømmegruppa avlyses inntil vidare.

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet avlyses ut april. Dette inneberer all form for trening, samlingar og kampaktivitet.

Back To Top
Search