skip to Main Content

Info fra svømmegruppa

Alle svømmekursa til AIK svømming er fulle,så det blir ikkje lagt ut nokon ventelista for våren 2020.
Neste mogelegheit er hausten 2020

Back To Top
Search