skip to Main Content

Ingen Telenor Xtra inntil videre

Bergen og enkelte av våre nabokommuner har kommet med nye restriksjoner. Og flere av disse restriksjonene gjelder fotballen. Så lenge Austevoll IK er underlagt NFF Hordaland er vi pålagt å følge deres restriksjoner til en hver tid, selv om Austevoll kommune til nå ikke har innført samme tiltak og heller ikke har samme smittetrend.

Dette gjør at det inntil videre ikke blir noe Telenor Xtra tilbud hos oss.

Back To Top
Search