skip to Main Content

Innkalling til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb 2020

Til medlemmene i Austevoll Idrettsklubb

Innkalling til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb 2020

Styret innkallar hermed til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb.

Årsmøtet avhaldas 24.03.20 kl. 18.00 på Klubbhuset , Kleivhaugen 2,5392 Storebø

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16.02.2020 til post@aik.no/abd@aik.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens heimeside www.aik.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Austevoll Idrettsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Austevoll Idrettsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Austevoll Idrettsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Austevoll Idrettsklubb kontaktast Dagleg leiar Anne B Drønen mob.  97614067  fram til 26.02.20 og
leiar Vivian Horgen mob. 40221441 fram til årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Back To Top
Search