skip to Main Content

Innkalling til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb 2022

Til medlemmene i Austevoll Idrettsklubb

Styret innkallar hermed til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb.

Årsmøtet avhaldas 17.03.2022 på Kleivhaugen 2 – Klubbhus eller sosialt rom hallen og /eller Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlast på årsmøtet, må sendes styret seinast 17.02.2022 til Austevoll IK , Pb 77,5393 Storebø eller post@aik.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenta vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmene seinast éi veke før årsmøtet på www.aik.no.

For å ha stemmerett og kunne veljas til verv må man ha vært medlem av Austevoll Idrettsklubb i minst éin månad, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avhaldas, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktingar til Austevoll Idrettsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For meir informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valbarheit, forslagsrett mv., sjå Austevoll IKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Anne B Drønen  kontaktast på 97614067/abd@aik.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret  

Back To Top
Search