skip to Main Content

Innstramminger i fotballaktiviteten i Hordaland

De siste ukers smitteoppblomstring har ført Norge inn i en meget utfordrende tid og det er svært viktig at vi alle og enhver nå bidrar til å snu trenden for å stanse smitteoppblomstringen. NFF sentralt, og vi her i Hordaland, ønsker å være tydelige på at vi, sammen med klubbene våre, skal vise nødvendig ansvarlighet i denne svært krevende situasjonen.

I NFF Hordaland gjelder nå følgende med virkning fra i dag, 6.11.20

Krets- og forbundsaktiviteter – gjelder ut 2020.

  • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.20
  • All sone- og kretslagsaktivitet avlyses i november og desember
  • Alle fysiske kurs, samlinger og møteplasser avlyses ut året
  • All nasjonal kursvirksomhet utsettes, foreløpig ut året

Klubbaktiviteter – gjelder foreløpig t.o.m. 23.11.

  • Trening på lagsnivå i klubbregi opprettholdes for barn og ungdom
  • All trening for voksne (født 1999 og tidligere) stanses og er ikke tillatt
  • Alle aktivitetstilbud med utøvere på tvers av klubber skal avlyses. «Bør», fra koronahåndboken, er erstattet med «skal» for å vise tilstrekkelig ansvarlighet i lys av at det i vår krets er ekstra høyt smittetrykk.
Back To Top
Search