skip to Main Content

Julegåve fra Gjensidigestiftelsen

Austevoll Idrettsklubb si allidrettsgruppe fekk i Desember tildelt kr 38 000 til prosjektet «Bli med».
Allidrett er klubben sine lågterskeltilbud, der me har barnetrim, allidrett (tidlegare idrettskule)Open hall og open hall for ungdom.
Tilbodet har vert redusert i perioden med Korona ,men me håpa å få starta opp med alt igjen i løpet av 2022.I tillegg vil me prøva å gi eit tilbod til kommunens parautøvere nokre gangar i året.
Midlane me fekk tildelt er øyremerka til utstyr, og dei skal me bruka godt.

Back To Top
Search