skip to Main Content

Kontingent 2021

På årsmøtet i Austevoll Idrettsklubb 12 Mai ble ny kontingent for 2021 vedteke.
Aktiv medlem kr 1600 pr år. Gjelder frå 01.01.21-31.12.21
Husstandsmedlemskap kr 3700.Gjelder frå 01.01.2021-31,12,2021
Passiv medlem kr 450.Gjelder for heile 2021
Allidrett/barnetrim kr 250 pr halvår.
Aktiv medlem- er alle som har eit trening og konkurransetilbod i klubben.
Husstandsmedlem er 2 vaksne i same husstand og born under 18 år, født i 2004 eller seinare.
Passiv medlem er dei som ønskjer å støtta klubben sitt arbeid, styremedlemmer osv
Allidrett er lågterskeltilboda me har i klubben. Dette gjelder berre dei som ikkje har andre tilbod i klubben.
Ønsker de berre å betala for våren 2021,koster dette 800 kr.Vil ein fortsette til hausten,blir ein fakturert for 850 kr.
Kontigenten blir sendt ut i Februar /Mars 2021.Spørsmål om kontigent kan rettast  til abd@aik.no

Back To Top
Search