skip to Main Content

Kontingent 2022.

Det er no tid for å senda ut kontingenten for 2022.
På årsmøtet i 2021, ble årets kontingent satt:

  • Aktivt medlem kr 1600
  • Støttemedlem kr 450
  • Allidrett/barnetrim kr 250 pr halvår
  • Familiemedlemskap kr 3700.

 

Aktiv medlem er dei som har eit treningstilbod og/eller konkurranse tilbod. *Dei som sluttar før 30 Juni eller begynne etter 1.juli kan betala 800 kr pr halvår.

Støtte medlem er for dei av trenarane som vil vera medlem, dei som vil støtta klubben eller dei som har verv i klubben.

Familiemedlem er eit medlemskap som me har tilbod om i klubben, og gjelder for 2 vaksne + born under 18 år i same husstand

AIK brukar NIF`s klubbadmin, og det er dei som sender ut faktura på e-post.
Bruke kid nr på tilsendt faktura, og ikkje endra beløpet sjølv.

Om noko er feil på faktura, eller du ikkje har mottatt faktura;
Kontakt Anne Berith Drønen på tlf 97 61 40 67.

Er du slutta? Send ei melding til 97614067,s slepp du å få faktura.

Back To Top
Search