skip to Main Content

Redusert bemanning på kontoret.

Frå veke 43 blir dagleg leiar ikkje tilgjengeleg på klubbhuset.
Om det er nokon som trenger hjelp, so finn de kontakinfoen her:
Austevollhallen og Austevoll Idrettsklubb:
Morten Mortvedt-  morten@marinesupport.no   mob: 95852724
Fotball: Administrativt- Anders Tøsse fotball@aik.no mob 93232001
Sport – Trond Fredrik Ludvigsen tfl@aik.no  mob 40615896
Heimeside: fotball@aik.no
Allidrett: Hanne Haugland Østervold48122996
Svømming: Annette H Tøkje aht@aik.no mob 97969128
Klatring: Veronika Møgster veronika.mogster@gmail.com mob 98631430
Turn: Helga Rabben 97064013
Skøyter Olav Njåstad 95150577
Volleyball: Torbjørn Karlsen torbjorn.karlsen@lysglimt.net mob 91756583
Friidrett: Ole Inge Møgster- 90893450

Back To Top
Search