skip to Main Content

SMISO foredrag 19.mars

TRYGGE VAKSNE GJER TRYGGE BARN – trygg på trening

Austevoll idrettsklubb invitera i samarbeid med Austevoll kommune til foredrag i kultursalen på
Storebø 19. mars kl 18.00-20.00
Fordraget handlar om korleis ein kan førebyggja seksuell trakassering og seksuelle overgrep av barn
og unge innan idretten og andre arena.
Me oppmodar alle med barn i idretten eller som er ein aktør i idretten og andre frivillige aktivitetar til
å stilla på foredraget.
Foredragshaldar er Trond Berge Høvik, fagleg rettleiar ved SMISO-Hordaland.

Foredraget er gratis.
Vel møtt!

Helsing
Anne Berith Drønen Stine Emilie Konradsen
Dagleg leiar Folkehelsekoordinator

Back To Top
Search