skip to Main Content

Tilvenning 2021/22:

SFO Selunge Treningstid: Mandag 14.35 -15.05
Pingvin Treningstid: Mandag 17.00 -17.30
Skilpadde 1 Treningstid: Mandag 15.45 -16.15
Skilpadde 2 Treningstid: Mandag 16.15 -16.45
Skilpadde 3 Treningstid: Mandag 18.45 -19.15
Skilpadde 4 Treningstid: Onsdag 16.00 -16.30
Selunge 1 Treningstid: Mandag 17.45 -18.15
Selunge 2 Treningstid: Mandag 18.15 -18.45
Selunge 3 Treningstid: Onsdag 18.05 -18.35
Sel 1 Treningstid: Mandag 17.00 -17.40
Sel 2 Treningstid: Mandag 19.00 -19.40
Sjøløve Treningstid: Onsdag 15.45 -16.25
Hai 1 Treningstid: Mandag 16.50 -17.30
Hai 2 Treningstid: Onsdag 17.15 -17.55
Back To Top
Search