skip to Main Content

Telenor Xtra – Fotballfritidsordning

3.september starter AIK opp med Telenor Xtra.

DET ER FREMDELES MULIG Å MELDE SEG PÅ!

Telenor Xtra er en fotballfritidsordning som skal gi et xtra tilbud til fotballengasjerte barn i 3.-7.trinn. Det fotballfaglige innholdet i Telenor Xtra tar utgangspunkt i NFF skoleringsplaner.
I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen.

Fotballfaglig ansvarlig og hovedinstruktør for Telenor Xtra er Trond Fredrik Ludvigsen.

Hvem kan delta?
Alle aktive i AIK, HIL eller SIL som ønsker et utvidet fotballtilbud etter skoletid.

Prisen er kr 990,- pr mnd. (første mnd kr 1.090,-)

Det blir ingen førstemann til mølla prinsipp. Bekreftelse på plass på Telenor Xtra vil du få kort tid etter at påmeldingsfristen er utgått. Dette da vi ikke vet interessen og vi må fordele antall deltakere på instruktører, samt at vi heller ikke vet om vi kan ha et tilbud i alle trinn.

I utgangspunktet er det tenkt maks 15 stk for 3.-4.trinn og maks 15 stk for 5.-7.trinn, dette kan bli endret når vi vet interessen etter at påmeldingsfristen er gått ut.

For mer informasjon, ta kontakt med enten Trond Fredrik Ludvigsen eller Anders Tøsse

Klikk her for påmelding og mer infoPåmeldingsfristen er torsdag 22.august.

Back To Top
Search