skip to Main Content

TILSKOT PÅ 45 000 KRONER FRÅ SPAREBANKEN VEST AUSTEVOLL

Svømmegruppa i Aik har i dag motteke tilskot på kr 45 000 frå koronafondet til Sparebanken Vest Austevoll. Tilskotet er for tapte inntekter grunna korona. Svømmegruppa er utruleg takksam og er veldig glad for at vi har ein lokal bank i ryggen som støttar barneidrett og frivilleg arbeid!

Back To Top
Search