skip to Main Content

Austevoll Idrettsklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Austevoll Idrettsklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Verdiene skal hjelpe oss til
• å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
• å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
• å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
• å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
• å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjonen:

Stolthet og glede

Stolthet:
– Alle skal vere stolte av å vere med i idrettsklubben vår, og det skal vere kjekt å vere ein del av vårt idrettsmiljø.

Glede:
– Alle skal bidra til å skape gode idrettsøyeblikk på trening og konkurranser.
– Skape positive minner, som utøvarar og andre kan glede seg over resten av livet

Verdiene:

Samhald:
– alle skal føle at dei er ein del av eit fellesskap i klubben vår
– ALLE er med og driver klubben i fellesskap; utøvarar, foreldre, besteforeldre, trenarar, lagleiarar, klubben – det er dette som skaper samhald
– Me holder saman både når me vinner og når me taper

Tilhøyrighet:
– Målet vårt er at alle skal føle at dei høyrer til i klubben vår, og skal vera stolte av å vere ein del av klubben

Omdømme:
– Klubben skal legge til rette for at me har eit godt omdømme utad ved å ha gode retningslinjer og fokus på Fair Play
– Utøvarar og trenarteam som reiser på konkurranse representerer klubben, og må sørge for at klubben sine verdier og retningslinjer blir ivaretatt.

Likeverd:
– Alle i klubben er like mykje verd
– Klubben ynskjer å ha eit tilbod til alle, avhengig av trenarkapasitet/treningskontakt

Trivsel:
– Det skal vera kjekt å utøve idrett i AIK, målet er at alle skal glede seg til treninger og konkurranser

Helse:
– Alle medlemmer under 12 år er forsikra gjennom kontingent. Lenke til Forsikringer: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
– Fokus på forebygging av skade
– Rett mengde trening til rett alder

Engasjement:
– Me ynskjer at alle skal ha eit stort engasjement
– På treninger og i konkurranser skal alle vere engasjert og gjere det treneren seier
– Foreldre og andre skal heie og støtte utøvarane våre på ein positiv måte– i medgang og i motgang

Tryggleik:
– Klubben har retningslinjer ved reise til konkurranser
– Det skal vere trygt å bruke anlegga våre og alle skal føle seg trygge på trening og i konkurranse

Back To Top
Search