skip to Main Content

ALLIDRETT

Barnetrim og open hall

Dessverre er det ikkje opning for at me kan arrangera open hall og barnetrim i Austevollhallen. Me kan ha 20 i kvar kohort, noko som er vanskeleg å gjennomføra på desse aktivitetane. Me håpa dei opna meir i neste runde…

Julegåve fra Gjensidigestiftelsen

Austevoll Idrettsklubb si allidrettsgruppe fekk i Desember tildelt kr 38 000 til prosjektet "Bli med". Allidrett er klubben sine lågterskeltilbud, der me har barnetrim, allidrett (tidlegare idrettskule)Open hall og open hall for ungdom. Tilbodet har vert redusert i perioden med…

Open hall

Lørdag 30.10.21 kl 11-13 Me sette utover utstyr og aktiviteter. Gratis inngang Enkel kiosk Bowling kr 20 pr serie Parkering: Ved skulen og parkering rundt hallen. Inngang ved bowlinga-- inngang G Husk Brannvesenet skal ha 3 meter bredde.

AIK barnetrim

Tysdag 14.09.21 kl 17-17.45 starta me oppatt med barnetrimmen i Austevollhallen. Dette er eit tilbod til born under skulealder. All infoen om barnetrimmen vil bli lagt ut på:https://www.facebook.com/groups/680408969091658 ,så her må ein melde seg inn. Barnetrimmen koster kr 250 pr…

Allidrett for barn 1- 4 klasse

FULLT HAUST 2021 Austevoll IK sin allidrett er eit variert aktivitetstilbod kor barn skal få prøva seg på fleire ulike idrettar. Me legg vekt på å utvikla ein god grunnmotorikk gjennom leik og aktivitetar tilpassa barnets utvikling. Me prøver å…

Allidrett

Allidrett er eit allsidig treningstilbod for 1-4 klasse, der ein får prøva forskjellige aktivitetar tillegg blir det mykje leik og moro.

Treningstider;
Tirsdag
Kl 18:00-18:45

Kontaktinfo;
Lena Bjorøy
92284459
lena.bjoroy@aik.no

Malin
90513108

Janne
97545025

Back To Top
Search