skip to Main Content

Innkalling til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb

Til medlemmene i Austevoll Idrettsklubb

Storebø 15.01.2019

Innkalling til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb

 

Styret innkallar hermed til årsmøte i Austevoll Idrettsklubb.

Årsmøtet avhaldas den 12.03.2019 på klubbhuset ,Kleivhaugen 2

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senast 11.02.2019 til postboks 103,5393 Storebø eller mail post@aik.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenta vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmene senast éi uke før årsmøtet på www.aik.no

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslags rett. For meir informasjon om stemmerett, valbarheit, forslags rett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret

Back To Top
Search