skip to Main Content

Kontingenter 2019

Årsmøtet i 2018 vedtok desse kontingentsatsene for 2019.

Aktiv medlem- kr 1500 pr år.Dette er dei som har eit trenings og/eller eit konkurranse tilbud i klubben.
Passiv medlem- kr 450 pr år.Dette er for dei som vil støtta klubben,styremedlemmer og trenarar i klubben.
Familiemedlemskap kr 3600.Gjelder for dei i same husstand.2 vaksne og born under 18 år.(født etter 2001)
Idrettskule kr 250 pr halvår-Gjelder for dei som berre er med på idrettskulen.

Back To Top
Search