skip to Main Content

Utviding av administrasjonen

1 September gjekk Annette H Tøkje inn som administrativ leiar i svømmegruppa.
Ho er då den 3 personen i administrasjonen i klubben, saman med Anne Berith Drønen og Trond Fredrik Ludvigsen.

Dagleg leiar Anne B Drønen har ansvar for hovedlaget,hallen og alle gruppene i klubben utenom dei med egen administrativ leiar. I tillegg har ho ansvar for anlegg, barneidrettsansvarleg ,kontingenter ,idrettskule,open hall og politiattester.
Mail abd@aik.no,mob 97614067

Administrativ leiar fotball er
Trond Fredrik Ludvigsen :
Mob 4061 5896 mail tfl@aik.no
Han jobbar i 40 % stilling i fotballgruppa.

Administrativ leiar svømming
Annette H Tøkje kan treffast på aht@aik.no ,og 97969128.Ho jobber i 30% stilling i svømmegruppa.

Felles mailadresse for klubben er post@aik.no

Back To Top
Search