skip to Main Content

SVØMMING

HISTORISK KVALIFISERING TIL ÅRSKLASSEMESTERSKAP (ÅM)

Symjegruppa i Austevoll idrettsklubb informerte tidlegare i haust om historisk mange kvalifiserte symjarar til Låmø. Låmø er landsdels årsmesterklasseskap som blir halde i fem regionar, Aust, Nord, Midt, Sør og Vest. I vest er det Vestland og Rogaland fylke som…

ÅTTE SVØMMEJENTER HAR KVALIFISERT SEG TIL LÅMØ

Svømmegruppa i Austevoll idrettsklubb har delteke på stemne i helga. Ti austevollsjenter deltok i alder 11-15 år. Svømmegruppa har no åtte utøvarar som har kvalifsert seg til Låmø. Aldri har det vore så mange har kvalifisert seg. Desse er Ingvild…

FULLE SVØMMEKURS

Alle svømmekursa er no fulle og dei som har fått plass til sitt barn, har motteke epost om dette. Dei som ikkje fekk plass i denne omgang står på venteliste. Til dei som har fått plass, er det ikkje mogleg…

TILSKOT PÅ 45 000 KRONER FRÅ SPAREBANKEN VEST AUSTEVOLL

Svømmegruppa i Aik har i dag motteke tilskot på kr 45 000 frå koronafondet til Sparebanken Vest Austevoll. Tilskotet er for tapte inntekter grunna korona. Svømmegruppa er utruleg takksam og er veldig glad for at vi har ein lokal bank…

SVØMMEGRUPPA SØKER INSTRUKTØR FOR BARN FØDT I 2014

Har du barn som er født i 2014 og som har lyst til å være med på svømming? Ja, da trenger vi deg som instruktør. Vi trenger 1 instruktør til for å starte opp svømming for denne gruppen. Opplæring og…

SLUTT PÅ TØRKA – ENDELEG I BASSENG ATT

Endeleg vart det slutt på tørka for å konkurrera i det våte element, nemleg i basseng. Symjegruppa i Austevoll Idrettsklubb kunne endeleg 4. og 5. juni reise over til fastlandet for å konkurrera mot bergensarane. Det har grunna koronaepidemien ikkje…

Kontaktperson;

Annette H Tøkje
Telefon: 97 96 91 28
aht@aik.no

Kalender

Back To Top
Søk