skip to Main Content

SVØMMING

Ny UM kvalifisering langbane

Åtte austevollsjenter kvalifiserte seg og deltok på det internasjonale stemnet Bergen Swim Festival i helga. Mia Sørvik,  Klara Nilsen,  Silvia Hufthammer,  Bertine Klæboe,  Thea Våge,  Julia Våge,  Margrethe Karlsen og Liv Våge var alle med på fleire øvingar gjennom helga,…

THEA JOHANSEN VÅGE KLAR FOR UM

I helga deltok svømmegruppa i Austevoll på stevnet Landsdel Årsklassemønstring i Stavanger. På dette stemnet ble det satt mange nye personlege rekordar. Thea Johansen Våge (15) satt ny personleg rekord på 200 medley, som er samansatt av alle dei fire…

HISTORISK MANGE KVALIFISERTE TIL LÅMØ FRÅ SVØMMEGRUPPA

Denne helga deltek svømmegruppa i Austevoll på stevnet Landsdel Årsklassemønstring i Stavanger. Austevoll stilte med heile elleve jenter som hadde kvalifisert seg. Det har aldri vore så mange som har kvalfisert til dette stevnet. For å kvalifisera seg må ein…

NY LEIAR I SVØMMEGRUPPA

Svømmegruppa i Austevoll idrettsklubb har fått ny leiar frå 15. mars 2022. Den nye leiaren er Cathrine Nøttveit. Ho har vore instruktør i svømmegruppa sidan 2016 og har vore med i styret sidan 2019. Cathrine kjem opprinneleg frå Vigrestad, men…

Svømmegruppa har eit breiddetilbod i svømmeundervisninga i  frå det heilt grunnleggande tilvenning i vatnet til den meir konkurranseprega svømminga. Vi følger Noreges svømmeforbund sin utviklingstrapp og opplæringsplan.

Trening og svømmeundervisninga er i Austevollsbadet i all hovudsak måndag og onsdag. Austevollsbadet har to ulike basseng , eit 12,5 m opplæringsbasseng som held 31 gradar og eit 25 meter basseng med 6 baner som held 27 gradar.

Kontaktperson;

Annette H Tøkje
svom@aik.no

Back To Top
Search