skip to Main Content

SVØMMING

PERS PÅ PERS I ADO ARENA

Det er over eit halvt år sidan symjegruppa i Austevoll Idrettsklubb kunne delta på symjestemne. Det siste stemnet vi fekk vera med på før alt blei stengd ned, var vårt eige stemnet, Austevoll Open 2020. Det var difor stor spenning…

SUPERJENTENE FRÅ AUSTEVOLL

Klara Nilsen (13) og Silvia P. Hufthammer(13) i frå symjegruppa i Aik, kasta ikkje vekk moglegheiten dei fekk ved å delta i Nordsjøstevnet i Stavanger.  Dette stemnet har høge, internasjonale kvalifiseringskrav for å kunne delta. Alle dei fem øvingane dei…

Kvalifisert til Nordsjøstevnet

  KVALFISERT TIL STEMNET NORDSJØSTEVNET Austevoll Idrettsklubb har to symjarar som har kvalifisert seg til stemnet Nordsjøstevnet. Dette er eit stemne med høge internasjonale krav. I frå svømmegruppa har Klara Nilsen (13) kvalfisert seg i øvingane 50 og 100 meter…

Takk for støtta til Lions

Et av de mest populære aktivitetene i Austevollbadet er lek og moro på Wibiten. Wibiten ble kjøpt av svømmegruppa høsten 2018, og stod klar på åpningsdagen. Grunnen til at vi valgte å kjøpe den inn var at vi ønsket Austevollbadet…

Svømmegruppa har eit breiddetilbod i svømmeundervisninga i  frå det heilt grunnleggande tilvenning i vatnet til den meir konkurranseprega svømminga. Vi følger Noreges svømmeforbund sin utviklingstrapp og opplæringsplan.

Trening og svømmeundervisninga er i Austevollsbadet i all hovudsak måndag og onsdag. Austevollsbadet har to ulike basseng , eit 12,5 m opplæringsbasseng som held 31 gradar og eit 25 meter basseng med 6 baner som held 27 gradar.

Kontaktperson;

Annette H Tøkje
svom@aik.no

Back To Top
Search