skip to Main Content

SVØMMING

TILSKOT PÅ 45 000 KRONER FRÅ SPAREBANKEN VEST AUSTEVOLL

Svømmegruppa i Aik har i dag motteke tilskot på kr 45 000 frå koronafondet til Sparebanken Vest Austevoll. Tilskotet er for tapte inntekter grunna korona. Svømmegruppa er utruleg takksam og er veldig glad for at vi har ein lokal bank…

SVØMMEGRUPPA SØKER INSTRUKTØR FOR BARN FØDT I 2014

Har du barn som er født i 2014 og som har lyst til å være med på svømming? Ja, da trenger vi deg som instruktør. Vi trenger 1 instruktør til for å starte opp svømming for denne gruppen. Opplæring og…

SLUTT PÅ TØRKA – ENDELEG I BASSENG ATT

Endeleg vart det slutt på tørka for å konkurrera i det våte element, nemleg i basseng. Symjegruppa i Austevoll Idrettsklubb kunne endeleg 4. og 5. juni reise over til fastlandet for å konkurrera mot bergensarane. Det har grunna koronaepidemien ikkje…

PERS PÅ PERS I ADO ARENA

Det er over eit halvt år sidan symjegruppa i Austevoll Idrettsklubb kunne delta på symjestemne. Det siste stemnet vi fekk vera med på før alt blei stengd ned, var vårt eige stemnet, Austevoll Open 2020. Det var difor stor spenning…

Svømmegruppa har eit breiddetilbod i svømmeundervisninga i  frå det heilt grunnleggande tilvenning i vatnet til den meir konkurranseprega svømminga. Vi følger Noreges svømmeforbund sin utviklingstrapp og opplæringsplan.

Trening og svømmeundervisninga er i Austevollsbadet i all hovudsak måndag og onsdag. Austevollsbadet har to ulike basseng , eit 12,5 m opplæringsbasseng som held 31 gradar og eit 25 meter basseng med 6 baner som held 27 gradar.

Kontaktperson;

Annette H Tøkje
svom@aik.no

Back To Top
Search