skip to Main Content

Årsmøte

Årsmøtet  i AIK avhaldas 15.04.2021.

Årsmøte blir digitalt.
Dei som ikkje har moglegheit til digitalt møte er velkommen til klubbhuset.
Me følger retningslinjene frå FHI med avstand.

For å ha stemmerett må medlemer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslags rett. For meir informasjon om stemmerett, valbarheit, forslags rett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Back To Top
×Close search
Search