skip to Main Content

Årsmøte

Årsmøtet blei avhaldt 21.03.2024.

For å ha stemmerett og kunne veljast til verv må ein ha vore medlem av Austevoll Idrettsklubb i minst éin månad, fylle minst 15 år i da kalenderåret årsmøtet avhaldas, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktingar til Austevoll Idrettsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslags rett.

For meir informasjon om årsmøtet samt reglar om stemmerett, valbarheit, forslags rett mv., sjå Austevoll IKs lov. Ved spørsmål som gjeld årsmøtet, kan Lena Bjorøy kontaktast på 92284459/lena.bjoroy@aik.no

Back To Top
Search