skip to Main Content

Årsmøte

Årsmøtet blei avhaldt 16.03.2023, kl 18:00 på klubbhuset. 

Protokoll frå årsmøte 2023

For å ha stemmerett og kunne veljast til verv må man ha vært medlem av Austevoll Idrettsklubb i minst éin månad, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avhaldas, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktingar til Austevoll Idrettsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslags rett.

For meir informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valbarheit, forslags rett mv., sjå Austevoll IKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Lena Bjorøy kontaktast på 92284459/lena.bjoroy@aik.no

Back To Top
Search