skip to Main Content

Årsmøtet avhaldas i februar/mars kvart år.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret seinast 14 dagar før årsmøte.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenta vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmene seiest éi uke før årsmøtet på www.aik.no

For å ha stemmerett må medlemer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslags rett. For meir informasjon om stemmerett, valbarheit, forslags rett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Med vennleg helsing

Austevoll IK hovedstyret

Back To Top
×Close search
Search