skip to Main Content

Styremøte

Forrige styremøte: 13.10.20

Neste styremøte:

Årsmøte

Årsmøtet  i AIK blei avholdt 12.05.2020.

For å ha stemmerett må medlemer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslags rett. For meir informasjon om stemmerett, valbarheit, forslags rett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Referat styremøte

Back To Top
×Close search
Search